Coma Biuro Rachunkowe

Nasze biuro rachunkowe oferuje fachow± pomoc przy zakładaniu firmy oraz przy wyborze odpowiedniej, najkorzystniejszej formy opodatkowania. Od dobrej organizacji współpracy pomiędzy firm± i biurem zależy sukces w wypełnieniu wszystkich wymogów stawianych przez ustawy podatkowe i rachunkowe.

Służymy rad± i pomoc± w każdej chwili. W dobie internetu i telefonii komórkowej nie ma problemu z komunikacj± pomiędzy, często zagubionym w g±szczu przepisów, klientem a księgow±.

Tak popularny dzisiaj "outsourcing" jest doskonałym rozwi±zaniem dla małych i ¶rednich firm. Nasze biuro rachunkowe Coma takie wła¶nie usługi proponuje.

Zapraszamy do współpracy!